Talde Kohesioa

Talde-kohesioa beharrezkoa da taldea eraginkorragoa izateko eta kideek asebetetze eta konpromiso handiagoa izateko. Talde kohesionatuak lan-eremu osasuntsuagoa sortzen du, erlazio atseginagoekin, positiboagoekin, tentsio eta antsietate txikiagoarekin. Ondorioz, taldea osatzen duten pertsonak aktiboagoak, motibatuagoak eta konprometituagoak izan ohi dira. Badira,
halere, talde-kohesioaren baitan aztertu gabeko bi arrisku: dependentzia afektiboa eta talde-pentsamendua. Ikerketa askok erakutsi dute talde-kohesioak taldeak helburuak lortzeko duen gaitasunean eragiten duela. Kohesioak taldearen koordinazioa eta egokitze-gaitasuna handitzen ditu. Hori bai, horiek guztiek argi uzten dute kohesioak taldearen eraginkortasunean eragina izateko kohesioaren 4 alderdi egon behar direla presente (soziala, emozionala, zereginena eta hautemandakoa).

Helburuak

  • Talde-kohesioan eragiten duten elementuak ezagutzea eta taldean ezartzen ikastea.
  • Kohesioaren eta eraginkortasunaren arteko erlazioa eta taldean dagoen kohesioa erregulartasunez ez berrikusteak dakartzan arriskuak ulertzea.

Edukiak

  • Talde-kohesioaren izaera eta osagaiak: kohesio soziala, emozionala, zereginena eta hautemandakoa.
  • Kohesioan eragina duten faktoreak.
  • Kohesioak pertsonengan eta talde-prozesuetan dituen eraginak.