Metodoa

Urteetako esperientzian eta berrikuntzan oinarritutako lan-metodoa garatu dugu. Lantzen dugun Fabrika metodoak 6 osagai nagusi ditu:

Fabrika
1
1

Enpresaren kultura ikuspegi sistemikoarekin eta modu jasangarrian eraldatzen du.

Gure ustez, interkonektatutako sistema bat da enpresa. Bertan, zati ezberdinak koordinatu egiten dira, helburuen araberako emaitza jakin batzuk lortzeko. Sistema konplexua da, eta zati batean egindako edozein ekintzak gainerakoei eragiten die. Kultura-eraldaketak arrakasta izan dezan, beharrezkoa da prozesuari denboran zehar lagundu eta eustea, eta behar diren baliabideak eta energia bideratzea aurreikusitako aldaketei iraunarazteko eta finkatzen laguntzeko .

2
2

Erakundearen xedeari lotutako balioen araberako kudeaketa proposatzen du.

Balioen araberako kudeaketa tresna baliotsua da, interes-talde guztien konpromiso afektiboa hobetzeko, langile, hornitzaile eta bezeroena barne; horrek, zalantzarik gabe, ondorio garrantzitsuak ditu enpresaren errendimenduan. Balioak jokabidearen iparrorratza dira erakundeko pertsonentzat: haren xedea nola bete erakusten digute. Gainera, ingurune gero eta konplexuago eta zalantzazkoagoetan, ekintzak kudeatzeko modu bakarra da, oso zaila baita jarraibide argiak ezartzea edo helburu zehatzak zehaztea.

3
3

Interes-talde guztiek parte hartzea dakar.

Lehen fase batean jabeak, zuzendaritza eta langileak izango dira parte-hartzaileak, eta, gero, prozesua zabalduz joango da, bezeroak, hornitzaileak, ingurumena eta komunitatea barne hartzeko. Enpresaren jabeak eta zuzendaritza hasieratik egon behar dira kultura eraldatzeko prozesuarekin konprometituta, arrakastatsua izango bada. Ondoren, gainerako ardura-mailek hartu behar dute parte, eta erakunde osoan gauzatu daitezkeen jardunbideak diseinatu behar dituzte, horizontaltasuna eta bertikaltasuna uztartuz. Prozesu guztiak pertsonalizatu egiten dugu, ez baitaude bi enpresa edo bi kultura berdin. Maila aurreratuagoetarako, beharrezkoa da enpresatik kanpoko interes-taldeen iritzia izatea.

4
4

Enpresa Kultura Berriaren 8 printzipioak neurtu eta garatzen ditu.

Kultura berriak enpresan duen ezarpen-maila neurtzen dugu, horretarako propio garatutako Arraun tresnaren bidez. Kultura berriaren 8 printzipioetako bakoitzean lortutako puntuazioa aztertzen dugu, eta, hasierako diagnostikotik abiatuta, lanerako plana diseinatu. Plan hori egokituz joango gara, enpresaren garapen-mailaren arabera eta puntuazioen bilakaera kontuan hartuta.

5
5

Enpresara bideratutako programak eta banakako laguntza-programak uztartzen ditu, ezinbestean.

Gakoa da batera ekitea sistemaren eraldaketa kolektiboari (enpresako maila desberdinetako taldeekin eta zeharkako taldeekin lan eginez) eta kideen banakako garapenari, atzeraelikatzen den hazkunde-espirala lortzeko. Bi mailetan, hala sisteman nola norbanakoetan, koordinatuta jardun behar dugu, kulturaren benetako eraldaketa iraunkorra lortzeko, trebetasunak, prozesuak eta egiturak egokitzean oinarrituta.

6
6

Esperientzia praktikoetan eta eragin handiko testuinguruetan oinarritutako trebakuntza eskaintzen du, eta aldaketa-kontzientzia, ezagutza berriak eta errefortzu-lan ez-presentziala.

Aldaketa guztiak prozesu baten emaitza dira. Lehenik eta behin, nahitaezkoa da prozesuaren beharraz jabetzea eta hori aurrera eramateko nahikoa motibazio izatea. Bigarrenik, pentsatzeko, egiteko eta harremanak izateko modu berriak ikasi eta landu behar dira. Eta, hirugarrenik, ikasitakoa indartzeko eta arrakasta bermatzeko baliabideak eta laguntza lortu behar dira. Horretarako, jokabideak aldatzeko eta trebetasun berriak eskuratzeko askotariko dinamikak eta esperientziak proposatzen ditugu, pertsonengan eragiteko gaitasun handia duten espazio eta testuinguruetan eta laguntza osagarria emanez eguneroko jardueran, bakoitzaren lanpostuan.