Kultura Berria - Eraldaketa

Lehenengo bi faseak amaituta, batez ere taldearekin lan egiten da, eta kultura-trantsizioko prozesua Eraldaketa fasean sartzen da. Fase honetan, prozesua erakunde osora zabaltzen da, eta, beraz, plangintza handiagoa behar da.