Eragina, Boterea eta Estatusa

Pertsona guztiek dute indarra (zerbait), nahiz eta beti ez den onartzen erraza. Botere-sistema batean dugun posizio formala ez da boterea (formala, ikusgarria) ematen duen bakarra. Ezaugarri sozialek (generoa, adina, maila ekonomikoa, itxura fisikoa, etab.), psikologikoek (adimena, komunikatzeko erraztasuna, egonkortasun emozionala, etab.), egiturazkoek (antzinatasuna, posizioa, etab.) eta espiritualek (zentratzea, integritatea, irekiera, etab.) ere boterea (informala, ikusgarria,
estatusa) ematen dute eta talde edo erakunde osoko botere-banaketaren desorekan dute eragina. Dugun boterearen eta estatusaren kontziente izatea oinarrizkoa da gehiegikeriak saihesteko eta gure erlazioak hobetzeko, informazio-jarioaren eta erabakiak hartzearen blokeoak saihestuta.

Helburuak

  • Talde edo ekipo batean boterea (informala) banatzeko moduaz kontzientzia handitzea.
  • Erlazioak hobetzeko, gehiegikeriak saihesteko, konfiantza sortzeko eta eraginkorrago izateko erabiltzen ikastea.

Edukiak

  • Botere-dinamikak giza sistemetan.
  • Boterea kontrol gisa. Kontrol moduak giza erakundeetan.
  • Botereak pertsonengan dituen eraginak.
  • Estatusaren teoria. Merezia eta esleitua.
  • Botere-gehiegikeriak.