Lidergo Bideratzaile Eraldatzailea

Gaiaren inguruko punta-puntako teorietako batek lidergoa sistemaren ezaugarri gisa definitzen du, ez ezaugarri pertsonal gisa. Hurbilpen honetatik, lidergoaren ohiko rola aldatu egiten da eta bi funtziotan banatzen da: administrazio-kudeaketan eta lidergo bideratzailean (Enabling Leadership), talde edo erakunde batean lidergo egokitzailea garatzeko baldintzak sortzen dituen horretan. Fabrika Metodoak lidergo egokitzaile mota hau garatzen du eta horren bi osagaietan banatzen du:

1. Sisteman dauden desberdintasunak integratzearen bidez jakinduria kolektiboa garatzeko baldintzak errazten ditu, eta 2. Pertsonak beren garapen-, ikasketa- eta eraldaketa-prozesuetan laguntzea.

Helburuak

  • Aniztasunaren balioa ulertzea berrikuntza eta jakinduria kolektiboa sortzeko, eta horrekin lan egitenikasteko, batez ere ikusten ez diren pribilegio-desberdintasunak dituenean.
  • Tresnak ezagutzea eta aniztasuna onartzeko eta integratzeko gai den lidergo bideratzailerako eta eraldatzailerako gaitasunak garatzea, pertsonei ikasketa- eta eraldaketa-prozesuetan lagunduta.

Edukiak

  • Komunikazioa

- Entzute aktiboa eta enpatikoa.
- Feedback kritikoa eta esker onekoa.
- Emozio espiritualak partekatuta.

  • Testuingurua

- Taldeak eta erakundeak sistema bizi gisa.
- Eraginkortasun-ereduak. Prozesu formalak eta informalak.
- Lider bideratzaile eraldatzailearen rola.

 

  • Eragina, boterea, estatusa

- Rolak eta beste prozesu informal batzuk.
- Eragin moduak. Dominantzia-/estatus-hierarkiak.
- Estatusa eta boterea. Pribilegioak eta gehiegikeriak.

 

  • Arreta- eta kontzientzia-mailak

- Arreta-mailak.
- Lau adimen: arrazionala, sistemikoa, emozionala eta espirituala.
- Presentzia. Metagaitasunak.