Kultura Berria - Integrazioa

Kultura berriaren printzipioetan oinarritutako egiteko modu berriak finkatuta dituzten eta erronka berriei ekin nahi dieten enpresentzat. Talde arinak eta eraginkorrak garatu nahi dituzte, helburu eta balio partekatuetan oinarritutako erabakiak hartuko dituztenak eta ingurune gero eta konplexuago eta ziurgabeagoetara ongi egokituko direnak. Bezeroen, enpresa hornitzaileen, gizartearen eta ingurumenaren gaineko eragin positiboa areagotu nahi dute.

Enpresa-kultura berriaren 8 printzipioetan oinarrituta landutako helburu zehatzak.

1. Helburu inspiratzailea

1.1 Enpresan, helburuen araberako erabakiak hartzea sustatzea.

1.2 Erakundearen arima aztertzea eta pertsonengan harago joateko gogoa piztea, talde oso lehiakorrak sortzeko.

1.3 Interes-talde gehiagori balioa emango dieten proiektuetarako lan egitea.

1.4 Gizarte- eta ingurumen-erronkei dagokienez, enpresaren xedeak zabaltzea, eta mundu hobea lortzeko egiten duen ekarpena aztertzea.

1.5 Helburu inspiratzaile baten inguruan liderra den enpresa gisa aintzatespena lortzea.

2. Konfiantza

2.1. Lotura eta harreman baliagarri eta aberasgarriak sortzea, eta besteei ordainik espero gabe laguntzea.

2.2 Benetakotasuna sustatzea, jendearen bihotzera iristeko.

2.3 Barruko eta kanpoko bezeroekin konektatzea eta haiengandik hurbil egotea beti.

2.4 Gizartearen sinesmen mugatzaileak zalantzan jartzea.

2.5 Talde-hazkundearen bidez norberaren errealizazioa lortzea.

2.6 Pertsonen bizitza enpresaren bidez eraldatzea, enpresa gizarte-aldaketaren eragile den aldetik.

2.6 Enpresa-proiektuaren iraunkortasuna bermatzea epe ertain-luzera.

3. Balio partekatuak

3.1 Aukerak irekitzen dizkiguten eta zirraragarriak zaizkigun balioak garatu eta zehaztea.

3.2 Enpresaren balioen arabera aukeratzea eta kontratatzea langileak.

3.3 Balioak beste interes-talde batzuekin partekatzea eta ingurumena eta gizartea integratzea.

3.4 Etika, harremanak eta zerbitzua ezaugarri dituen laneko giroa sendotzea.

3.5 Ematea, ikastea eta etengabeko hobekuntza sustatzeko jardutea, babestu beharreko balioak baitira.

4. Jendearen ongizatea

4.1 Erakundeko pertsonen kudeaketa emozionalean maila altua lortzea (estresaren, gatazken, harremanen eta abarren kudeaketan).

4.2 Proiektu partekatuarekiko atxikimendua eta pertsona bakoitzaren gogobetetasun eta zoriontasun handia sustatzea.

4.3 Enpresaren erabakien bidez, pertsonen ongizatea eta zaintza garatzea.

4.4 Enpresaren kontzientzia areagotzea, ongizatea sustatuko duten gizarte-dinamiken eragile gisa duen erantzukizuna bere gain har dezan.

4.5 Enpresatik beste gizarte-proiektu batzuei laguntzea, baita proiektu horietan lidergoa hartzen duten pertsonei ere.

5. Lidergo Bideratzaile Eraldatzailea

5.1 Trebetasuna aniztasunaren zentzuzko kudeaketan.

5.2 Lidergo eraldatzailearen eredu propioa sortzea, zeure izaerarekin konektatzeko.

5.3 Pertsonen zerbitzura dagoen lidergoa sendotzea.

5.4 Beste pertsona batzuei laguntzea etorkizuneko liderrak izan daitezen.

5.5 Laguntzaileen konpromiso osoa lortzea.

5.6 Zeure oreka eta ongizate pertsonala aurkitzea. Konpontzeko geratzea.

5.7 Ingurumen- eta gizarte-erronken aurrean, eraldaketarako erantzukizuna areagotzea.

6. Komunikazio Eraginkorra

6.1 Komunikazio-estrategia oso eraginkorrak sortzen ikastea.

6.2 Langileengan eragina izan dezaketen kontuak jakinaraztea.

6.3 Edozein alderdi garrantzitsu behatzeko, identifikatzeko eta komunikatzeko prozesua erraza eta arina izatea.

6.4 Elkarrizketa irekia sustatzea, norberaren burua zalantzan jarriko duten gatazkak sortzeko guneak edukitzea. Ideien trukean hurbilagoa, irekia eta plurala den enpresa finkatzea.

6.5 Mentorearen figura aztertzea. Gainbegiratzea barne hartze du (norberaren hazkuntzari begira, kide bakoitzak gainbegiratua izan nahi du).

7. Parte-hartzea

7.1 Kudeaketako parte-hartzea sendotzea eta prozesuak etengabe hobetzea.

7.2 Gaitasunetan oinarritutako kudeaketa-sistemak garatzea.

7.3 Eraginkortasunetik efizientziara igarotzea.

7.4 Askatasun handiagoko eta erantzukizunik handieneko kultura txertatzea.

7.5 Eginkizunak, boterea eta egoera orekatzea talde efizienteagoak sortzeko.

8. Moldagarritasuna

8.1. Sistema, ekipo edo erakunde batek bere barne-dinamika modu arin eta eraginkorrean doitzeko duen gaitasuna da, ingurune aldakor, zalantzagarri eta konplexu batean gertatzen diren aldaketei erantzun egokia emateko.

8.2. Seinaleak irakurtzen eta haien aurrean jarduten azkarrak izatea.

8.3.  Aldaketa-prozesuak hobeto kudeatzeko ezagutzak eta trebetasunak izate.

8.4. Ideia eta proposamen berriekin esperimentatzea

8.5. Funtzionatzen ez duena baztertu eta funtzionatzen duena indartu.

8.6. Ikasteko gaitasun hori erakunde-kulturan instalatzea.

Culture

Programa hau Express bertsioan ere eskaintzen da (egun jarraietan egiten den programa trinkoa, joan-etorri bakarrean egitea eskatzen duten enpresentzat).

Informazio gehiago eta izen ematea

Argi Ezkurra
T. +34 943 309 030
E. argiezkurra@fabrika.eus